YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 
 
A | a
title

GARİP & ZEYCAN YILDIRIM VAKFI İNOVASYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
1.     ORGANİZASYON

Bu organizasyon Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından ulusal düzeyde YILMADEN Holding, YILPORT Holding ve YILDIRIM Enerji Holding’in destekleri ile her sene farklı temalarda düzenlenmektedir.  

2.      AMAÇLAR

• Madencilik, enerji ve limancılık sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
• Ülkemizin dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi hizmet ve ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
• Öğrenci ve profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,
• Türkiye’ de Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
• Daha çevreci ve güvenli üretimi teşvik etmek 

3.     BAŞVURU KOŞULLARI

a) Yarışmaya üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören öğrenciler katılabilir.
b) Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılmak mümkündür.  Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
c) Yarışmaya başvuran proje sahiplerinden en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
d) Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
e) Bir kişi / grup en fazla üç ayrı proje ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
f) Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, proje sahipleri tarafından Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı’na gönderilen veya teslim edilen hiçbir proje Vakıf tarafından kullanılamaz.
g) Yarışmaya seçici kurul üyeleri,  raportörler,  Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı ile YILDIRIM Şirketler Grubu çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamaz.
h) Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
i) Yarışmaya başvurular ücretsizdir.
j) Yarışmaya katılanlar,  bu şartname hükümlerini kabul etmiş¸  sayılırlar.
k) Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır.  Başvurulan eserler aşağıdaki gruplardan birinde olmalıdır;
-  Mühendislik hesaplamalarıyla geliştirilmiş yeni bir ekipman veya yeni bir sistem,
- Mevcut bir ekipman veya sistemin performans geliştirilmesi, maliyet düşürülmesi ile ilgili tasarımlar veya uygulamalar,
 - Mühendislik analizi ve sunumları için geliştirilmiş yeni yazılımlar, prototipler, cihazlar veya robotlar
l) Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış¸  piyasaya sürülmemiş ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması koşulu aranmaktadır.  Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde, kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır.
m) Yarışmaya katılan her proje, yürütücü firma olan Yıldırım şirketler grubuna ait firmalar tarafından patent başvurusunda kullanma hakkını saklı tutar. Patent başvurusu esnasında; Buluşçu ve/veya buluşu yapan kişi olarak ilgili projeye ait katılımcılar, buluş sahibi olarak ise Yıldırım Grup şirketlerine ait şirketlerden konu ile bağlantısı olan şirket gösterilir.
n) Yarışma üniversitelerin maden mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstriyel tasarım bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora öğrencilerine açıktır. 
o) Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.  YARIŞMANIN TEMASI

Yarışma teması “  Daha Çevreci ve Güvenli Madencilik “ olarak belirlenmiştir.   Tasarım önerisi tek bir ürün olabileceği gibi,  birden fazla parçası olan ürün seti de olabilir. Tasarlanan ürünlerde gerekli olduğu durumlarda plastik, cam, porselen, tekstil gibi materyaller yan malzeme olarak kullanılabilir. Prototip üretimi gerçekleştirilebilir. Bu tema altında işlenebilecek konular örnek olarak aşağıda sıralanmıştır;  

a. Madencilikte Emniyet ve İş Güvenliği
b. Çevreye Duyarlı Madencilik
c. Maden Atıklarından Geri Dönüşüm
d. Maden Arama ve Üretimde Yeni Teknolojiler
 
a. Madencilikte Emniyet ve İş Güvenliği

Madencilikte Emniyet ve İş Güvenliği kategorisinde, madenlerde çalışan insanların çalışma şartlarını iyileştirecek tasarımların, alet ve edevatların, ekipmanların değerlendirilmesidir. Bu kapsamda piyasada bulunan ürünlerin, sektörün ihtiyaçları ve kullanıcı deneyimleri açısından araştırılarak yeniden tasarlanması beklenmektedir. Ayrıca kültürel veya inovatif ürün tasarımları ile de yarışmaya katılım gösterilebilir.

b. Çevreye Duyarlı Madencilik

Çevreye Duyarlı Madencilik Kategorisinde, üretim esnasında kirletici unsurları minimum düzeye indirecek ve/veya ekolojik dengenin korunması ile mevcut çalışma şartlarını iyileştirecek tasarımlar değerlendirilecektir.   

c. Maden Atıklarından Geri Dönüşüm

Maden Atıklarından Geri Dönüşüm Kategorisinde, üretim esnasında ve üretim sonucunda bertaraf edilmesi gereken nihai artıkların depolanma zorunluluğu yerine, endüstriyel ürün, uç ürün veya hammadde olarak kullanılmasına yönelik gerek zenginleştirme, gerek metalürjik işlem tasarımları değerlendirilecektir.

d. Maden Arama ve Üretimde Yeni Teknolojiler  
 
Maden Arama ve Üretimde Yeni Teknolojiler Kategorisinde, maliyet düşürücü maden arama, maden zenginleştirme, maden üretimi ve metal üretimi gibi bir cevherin ve/veya değerin doğadan çıkarılarak, ekonomik bir ürün edilmesine kadar olan süreçte gerçekleştirilebilecek yeni teknoloji ve tasarımlar değerlendirilecektir.

5.   YARIŞMA TAKVİMİ

Duyuru Tarihi     :   25 Ekim 2017
Son Kayıt Tarihi     :     15 Nisan 2018
Projelerin Son Teslim Tarihi  :   27 Nisan 2018
Seçici Kurul Toplantısı  :    7 Mayıs 2018
Ödül Töreni      :   26 Mayıs 2018

*   Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler vakıf web sitesi        (www.gzyv.org.tr) üzerinden ilan edilecektir.

6.   ÖDÜLLER

a. Maddi Ödül: 

İlk üç dereceye giren projeler ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.  Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren bir ay içerisinde taraflara ödenecektir.  Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir. 

•     1.’lik ödülü       :        10.000 TL
•     2.’lik ödülü       :        7.500 TL
•     3.’lük ödülü      :        5.000 TL
•     Mansiyon         :        2.500 TL

b. Yurtiçi Eğitim Bursu Ödülü:

İlk üç dereceye giren proje sahiplerine lisans veya yüksek lisans eğitimlerinin sonuna kadar Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından eğitim bursu verilecektir. Yarışmayı grup halinde katılanların kazanması halinde grup içinde kendi aralarında seçecekleri bir isme bu burs verilecektir. 

c. Uluslararası Yarışmalara / Fuarlara Katılım Ödülü:

Birincilik ödülü alan yarışmacı (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi)  masrafları YILMADEN Holding tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara / yarışmalara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.) İştirak edilecek yarışma veya fuar YILMADEN Holding tarafından belirlenecektir.  

d. Tasarım Tescili Ödülü:

Dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerin ibrazına istinaden 5.000TL’ye kadar desteklenecektir. Detaylı bilgi için yarışma sekretaryasına başvurulması gerekmektedir.  

e. Yurt Dışı Eğitim Ödülü:

Ekonomi Bakanlığı’nın 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan proje sahipleri, bakanlıkça kontenjanlar kapsamında uygun görülmesi halinde,  yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme yapılacaktır. Bu ödül tamamen bakanlığın kontrolünde olduğundan Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı’nın bu hususta herhangi bir taahhüttü bulunmamaktadır. 
f. Staj ve İş İmkanı:

Yarışmada dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda YILDIRIM Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlere yapacakları iş ve staj başvuruları öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

7.    DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

• Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
• Yaratıcılık Derecesi: Fikrin yaratıcı, estetik ve özgün olması
• Sektöre Katkısı: Fikrin reel sektöre katkısı ve bu etkinin sürdürülebilir olması
• Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında)
• Uygulanabilirlik: Fikrin ergonomik, teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olması veya gelecekte yapılabilir olacağının gösterilmesi ve ülkemizde toplumun gelişmesine katkıda bulunması. . (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)
• Çevrecilik: Tasarımların çevreci olması
• Teknik Yeterlilik: Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması
• Sunumun Kalitesi: Proje dosyasının iyi hazırlanmış olması, görsel resim, çizimlerle desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı

8.   KATILIM SÜRECİ

a) Yarışma şartnamesi, 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren www.gzyv.org.tr adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılmaya istekli olanların öncelikle sitedeki katılım formunu doldurarak kayıt olması gerekmektedir (15 Nisan 2018 saat 17.00’a kadar kayıt olunabilir). Ekip katılımlarında ekip liderinin e- posta ile tüm ekibin bilgilerini iletmesi yeterlidir.
b) Yarışmaya katılmak isteyenler www.gzyv.org.tr adresinde yer alan ‘’Yarışmacı Katılımcı Formu‘’nu doldurarak,   teslim aşamasında gönderilecek zarfın içine imzalı olarak eklemeleri zorunludur. (Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri tarafından doldurulacaktır)
c) Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını 1 Şubat 2018 saat 17.00’a kadar yarisma2017@yildirimgroup.com adresine iletebilirler. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.   
d) Proje teslim tarihi 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 17.00’dir.  Projelerin bu zamana kadar elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilen projelerin de aynı saatte kargoya verilmiş¸  olması ve kargoya verildiğine dair belgenin yarisma2017@yildirimgroup.com adresine en geç 27 Nisan 2018 saat 20.00‘a kadar ulaşması gerekmektedir. Kargoya verilen projeler en geç 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar ulaşmış olmalıdır.   Elden ya da kargo ile teslim adresi www.gzyv.org.tr adresinde duyurulacaktır. Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden sonra ulasan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9.   PROJE DOSYASI İÇERİĞİ

a) İmzalı ve fotoğraflı,  Yarışmacı Katılımcı Formu, (grup katılımlarında tüm üyelere ait ayrı ayrı doldurulacaktır.)
b) Öğrenci / Mezuniyet Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini sürdürdüğünü veya mezun olduklarını kanıtlayan öğrenci belgesi.(e-devletten alınmış kare kodlu )
c) Proje tanıtım dosyası: Dosyada yer alması gereken kısımlar aşağıda listelenmiştir:
1.  Proje Adı (Tasarım isminin Türkçe olması önerilmektedir.)
2. Tasarlanma Amacı (400 karakter Türkçe - 400 karakter İngilizce) Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.
3. Ön Görülen Malzemeler (200 karakter Türkçe-İngilizce), Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme sebebi.
4. Ön Görülen Üretim Tekniği (200 karakter Türkçe-İngilizce), Tasarım için öngörülen üretim tekniği ve tahmini maliyet bilgisi
d) Proje Raporu (2500 karakter Türkçe - 400 Karakter İngilizce ) Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini detaylı açıklayan en fazla 2500 karakterden oluşan raporlardır.
e) Proje Görselleri: Projenin, en fazla 5 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Sunum paftalarında; Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif). Ürünün çözdüğü problem - önerdiği yenilik (var ise) ve ürün kullanım senaryosu yer almalıdır. Paftalar A3 boyutlarında olmalıdır.
f) Proje Videosu (avi veya mpeg formatında) (Mevcutsa)
g) Projeye ilişkin maket yada prototip (Varsa)

10.   SEÇİCİ KURUL
 
a) Seçici kurul değerlendirmesi 7 Mayıs 2018 tarihinde başlayacaktır. Yarışma sonuçları 22 Mayıs 2018 günü vakıf sitesinde  ( www.gzyv.org.tr ) açıklanacaktır.
b) Seçici kurul en az beş kişiden oluşacaktır. Seçici kurul üyelerinin kimlikleri vakıf sitesinde ( www.gzyv.org.tr ) yayımlanacaktır.  Yarışmayı düzenleyen kurum zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler vakıf sitesinde yayınlanacaktır. 
 
11.    DİĞER HUSUSLAR

a) Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.
b) Teslim edilen proje tanıtım dosyası, proje raporu, proje görselleri ve proje ile ilgili film veya animasyonlarda yarışmacıların kimliğini ortaya çıkaracak bir isim / işaret / logo yer almayacaktır.
c) Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı ve YILDIRIM Şirketler Grubu yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır.
d) YILDIRIM Şirketler Grubu bünyesindeki şirketler uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu şirketlerin ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön alım hakkı olacaktır.
e) Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.
f) Yarışmayı düzenleyen kurum,  ilgili kişilere ve adrese teslim edilmeyen ya da kargoda kaybolan projelerden sorumlu değildir.
g) Katılımcılar iş bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.