BİZ KİMİZ?

 
 
A | a
title
Yıldırım Ailesi, yarım asrı geçen şirket kültürünün bir birikimi olarak sanayi ve ekonomi alanında erişmiş olduğu gücü ve seviyeyi, sosyal sorumluluk bilinciyle, ülkemizin ve Türk insanının, eğitim, sağlık ve kültürel alanda gelişimine aktarabilmek amacıyla 2015 yılında Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'nı kurmuştur. 

Vakfımıza ismini veren Garip Yıldırım 1964 yılında Samsun’da ilk işletmesini kurarak ticaret hayatına atılmış, kazanmış olduğu ticaret geleneğini ve tecrübeyi eşi Zeycan Yıldırım’ın da desteğiyle çocukları Ali Rıza, Yüksel ve Mehmet Yıldırım’a aktararak iş hayatına atılmalarına öncülük etmiştir. 

Vakfımızın amacı eğitim, kültür, sanat, sosyal sorumluluk konularında toplumumuza karşı üzerimize düşen görevimizi yerine getirmektir. Amaçlarımız doğrultusunda faaliyetlerini en etkin bir şekilde sürdürebilmek için ilk yılında önceliğini, idari yapısını ve teşkilatını kurarak, işleyişinin belirli kurallara göre düzenlenmesini sağlayacak olan yönetmeliklerin hazırlanmasına vermiştir. 

Bu aşamayı kısa bir sürede geçtikten sonra 2015 – 2016 eğitim ve öğretim yılı itibariyle yüksek öğrenim bursları vermeye başlanmıştır. Vakfımızın burs yönetmeliği doğrultusunda lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs vermekteyiz. Bugüne kadar 347.850 TL’lık karşılıksız burs verilmiştir. Burslarımız tüm ülkeyi kapsayacak şekilde verilmektedir. Bunun en güzel göstergesi Türkiye’nin 26 farklı ilindeki 48 üniversitede öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmesidir. Önümüzdeki öğretim yıllarında da burslu öğrenci sayımız ve burs miktarımız artarak devam edecektir.  

Vakfımız ayrıca bugüne kadar iftar yemeği, yaşlı ve engellilere yürüteç alınması, spor sponsorlukları ve sosyal yardım başlıkları altında bağışlarda bulunmuştur.

Vakıf merkezimiz 2017 yılı sonunda halen inşaatı devam eden Holding Genel Müdürlük binasına taşınacaktır. Bu binaya taşınılması ile birlikte konferans, sergi ve toplantı salonlarını ihtiva eden geniş imkânlar elde edilecektir. 2018 yılı başından itibaren de buradaki imkânlar kullanılarak, özellikle kültürel alandaki sosyal sorumluluk faaliyetlerini planlayacaktır.   
Vakfımızın bundan sonraki hedefleri eğitim, sağlık ve kültür alanlarında Türkiye’nin daha hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak olan projeleri hayata geçirmek olacaktır. Orta ve uzun vadede kurucularımız, şirketlerimiz ve diğer bağışçılardan elde edilecek gelirlerle; 


  • Eğitim kurumu, sağlık kurumu, sosyal tesis ve kültür merkezi gibi kalıcı eserleri,
  • Yedi farklı kategorideki bursları
  • Eğitim, sanat ve sporda ödül programları,
  • İnovasyon yarışmaları,
  • Kültür ve sanat etkinlikleri destek programları,
  • Konferans, sempozyum, seminer gibi etkinlik ve organizasyonları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.